KAFAL/KAMLA | Almoda ft. Zanak with lyrics

By Youtube Guest / On

Featured Imagehttps://www.youtube.com/watch?v=zfyrl1L6V-4

KAFAL/KAMLA | Almoda ft. Zanak with lyrics Lyrics of KAFAL/KAMLA by Almoda Ft. Zanak The original song is www.youtube.com/watch?v=a2cKbQODCGU Watch it Music Producer: Almoda Rana Uprety Singer: Zanak Tamrakar Tune Collection: Mahesh Tamrakar Sound Engineer: Ujwal Shreyan Mahat Recording Engineer: Ranjeet Ballav Uprety sarangi Prince Nepali Shot/Edit: Sanzip Rai Recording Studio: Kripa Drishya Digital Lyrics of the song… [ना रन ना रन ना… वो उ वो उ वो… ना रन ना रन ना… हा… हा… ]x 2 काफल खान्या कुइयाँ मर्यो ला जुनकिरी शिशाकी गोलीले … शिशाकी गोलीले… हे … लाग्दै माया बढ्दै गयो ला जुनकिरी त्यो तिम्रो बोलिले …. त्यो तिम्रो बोलिले …. काफल खान्या कुइयाँ मर्यो ला जुनकिरी शिशाकी गोलीले … शिशाकी गोलीले… [ना रन ना रन ना… वो उ वो उ वो… ना रन ना रन ना… हा… हा… ]x 2 [जब आली दगडा परदेश घुमलो ] x 2 मायाकी जालैमा घर-बार बुनुलो हो… हो… मायाकी जालैमा घर-बार बुनुलो [टक टका टक कमला बाटुली लगाए परदेश मुलुक में घर बुलाए ] x2 नेपालगंज शहरैमा ला जुनकिरी पानी पर्यो टिनमा … पानी पर्यो टिनमा … हे… रोपौंला पिरीमको फूल ला जुनकिरी अब आउने दिनमा … अब आउने दिनमा … लाग्दै माया बढ्दै गयो ला जुनकिरी त्यो तिम्रो बोलिले …. त्यो तिम्रो बोलिले …. काफल खान्या कुइयाँ मर्यो ला जुनकिरी ना रन ना रन ना… हा… हा… लाग्दै माया बढ्दै गयो ला जुनकिरी ना रन ना रन ना… हा… हा… Thanks for watching… -~-~~-~~~-~~-~- Please watch: “Nepali Comedy Neta | Trailer” https://www.youtube.com/watch?v=XG8Nh… -~-~~-~~~-~~-~-